Stanovy spolku

Stanovy a pravidla spolku.

Informace o spolku


 


Literární spolek, který se zabývá literaturou mudlovského i kouzelnického světa a literárním (uměleckým) děním v našem životě.


 


 


Činnost spolku


 


• Tvorba přehledu o uměleckém dění u nás i ve světě


• Kritika knih různého druhu a recenze na ně


• Informace o knižních novinkách


• Propojení filmového a literárního světa


• Porovnání tématicky podobných děl


• Dramatická vystoupení (pokud to bude ve schopnostech spolku)


• Tvorba soutěží rozvíjejících kreativitu, postřeh a umělecké cítění


• Tvorba čtenářských deníků (podle toho, zda o to bude zájem členů spolku)


• Motivace k vlastním tvorbám


• Nauka ke spolupráci a k zájmu angažovat se


• Podpořit čtenářkou gramotnost


• Ukázat, že četba není jenom povinnost, ale i zábava


 


 


Vedení spolku


 


Markus Rowert – Zakladatel spolku


Zoraida Boyer – Spoluzakladatelka spolku, webový technik


John Gregory – Webový technik


Martin Lerelin – Programátor, literární kritik


Mary Anne Montague – Pokladník, náborář, spoluzakladatelka spolku


Daffodila Nightingale– Managerka soutěží


Hazel Jane Morion– Korektorka


 


 


Přijímání nových členů


Spolek bude přijímat do svého okruhu všechny duše, které by se chtěly honosit jménem spolku. Nicméně i přes naší otevřenost máme jeden požadavek. Zájemce o členství musí v žádosti o členství uvést: 


A) Proč chce být členem spolku?


B) Napsat nám buďto drabble, báseň či úvahu na téma Svět literatury.


 


Financování spolku


 


Každý člen spolku bude povinen na začátku každého kalendářního měsíce (od 1. - 7.) uhradit částku za své členství, ve výši 5 srpců. Tato částka je povinná. Nicméně mohou být i dobrovolné dary navíc. Dárci by byli poté uveřejněni na Čestné listině -mrkne-


 


Zároveň bychom byli vděční i za sponzory. Stálí sponzoři by byli uveřejněni na našich stránkách v sekci Sponzoři a obdrželi by od našeho spolku Čestný diplom, kterým by se jejich jméno mohlo honosit. Sponzorem se může stát klidně jiný spolek či některá z kolejí. Lidé, kteří občas něčím přispějí spolku, budou uveřejněni na Čestné listině.


 


 


Pravidla a povinnosti členů spolku


 


•Chovat se slušně v rámci všeobecných mezilidských pravidel.


•Platit za členství 5 srpců na začátku každého měsíce, včas.


•Mít patřičnou úctu k vedení spolku.


•Aktivně se podílet na chodu spolku - hlasovat o věcech spolku, účastnit se akcí spolku, atd..


•Členové redakce jsou povinni VČAS plnit své závazky, jež se váží k jejich pozici (články, atd...)


 


 


Výhody


 


• Naučíte se spolupráci.


• Rozšíříte si slovní zásobu.


• Dostanete větší přehled o světě, ať už o tom mudlovském nebo bradavickém.


• Zažijete spousty zábavy.

Článek byl publikován 23.11.2015

Tento článek pro vás napsal(a) Zoraida Boyer, opravil(a) a vizuálně připravil(a) Zoraida Boyer.

Zoraida BoyerAutor se věnuje Spolku literárních fanatiků, psaním recenzí čtením knih a psaním různých povídek.

Komentáře

Anonymní uživatel


Sdílet článek přes: Facebook Google+ Twitter
x

Přihlášení
Pokud ještě nejste zaregistrovaní, učiňte tak!

Přihlaš se a získej spousty výhod!